การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ 5 GB

แนะนำสำหรับเอกสารและไฟล์ สำรองข้อมูลทุกวันโดยอัตโนมัติ สแกนมัลแวร์แบบติดตั้งในตัวทุกวัน สำรองข้อมูลของไฟล์ โฟลเดอร์และฐานข้อมูลทั้งหมด ติดตามการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง กู้คืนข้อมูลได้ง่ายในคลิกเดียว พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์อย่างปลอดภัย มีทีมสนับสนุนลูกค้า หนึ่งเว็บไซต์ต่อบัญชี $2.99 / per monthAdd to cart

$2.99 / per month

Continue Reading →

การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ 25 GB

แนะนำสำหรับภาพถ่ายและดนตรี สำรองข้อมูลทุกวันโดยอัตโนมัติ สแกนมัลแวร์แบบติดตั้งในตัวทุกวัน สำรองข้อมูลของไฟล์ โฟลเดอร์และฐานข้อมูลทั้งหมด ติดตามการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง กู้คืนข้อมูลได้ง่ายในคลิกเดียว พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์อย่างปลอดภัย มีทีมสนับสนุนลูกค้า หนึ่งเว็บไซต์ต่อบัญชี $4.99 / per monthAdd to cart

$4.99 / per month

Continue Reading →

การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ 50 GB

แนะนำสำหรับวิดีโอและมัลติมีเดีย สำรองข้อมูลทุกวันโดยอัตโนมัติ สแกนมัลแวร์แบบติดตั้งในตัวทุกวัน สำรองข้อมูลของไฟล์ โฟลเดอร์และฐานข้อมูลทั้งหมด ติดตามการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง กู้คืนข้อมูลได้ง่ายในคลิกเดียว พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์อย่างปลอดภัย มีทีมสนับสนุนลูกค้า หนึ่งเว็บไซต์ต่อบัญชี $7.99 / per monthAdd to cart

$7.99 / per month

Continue Reading →