การจดทะเบียนโดเมน

แต่ละชื่อโดเมนจะมาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการใช้เพื่อทำเว็บไซต์ออนไลน์ การฟอร์เวิร์ดและมาสก์โดเมน: นำทางชื่อโดเมนใดๆ ที่คุณเป็นเจ้าของไปยังเว็บไซต์ของคุณ ใครก็ตามที่พิมพ์ชื่อโดเมนดังกล่าวเข้าไปยังเบราว์เซอร์จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยตรง การล็อคโดเมน: การล็อคโดเมนช่วยป้องกันการโอนย้ายกรรมสิทธิ์โดเมนทั้งโดยไม่ตั้งใจและตั้งใจ และห้ามใครก็ตามเปลี่ยนเส้นทางเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุ ควบคุม DNS ทั้งหมด: บริหารเรคคอร์ดเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมน (DNS) ของคุณและตั้งค่าอีเมลของคุณ, FTP, โดเมนย่อยและที่อยู่เว็บไซต์ได้ทุกอย่างจากแผงควบคุมเดียว เปลี่ยนการจดทะเบียน: กำหนดชื่อโดเมนของคุณให้บุคคลอื่นหรือเปลี่ยนชื่อบุคคลติดต่อของโดเมนของคุณได้ตลอดเวลาทางออนไลน์ การแจ้งเตือนสถานะ: ติดตามสถานะโดเมนของคุณและได้รับแจ้งทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง การป้องกันการต่ออายุอัติโนมัติ: ไม่จำเป็นต้องคอยดูวันหมดอายุเพื่อให้ต่ออายุได้ทันเวลา! การต่ออายุอัตโนมัติจะช่วยให้โดเมน โฮสติ้ง ตัวสร้างเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ…

Continue Reading →