โฮสติ้งธุรกิจ แผน “ยกระดับ”

สำหรับ WordPress, Joomla และเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีปริมาณเข้าชมสูง พื้นที่จัดเก็บ 90 GB* หน่วยความจำ 4 GB CPU 2 เครื่อง ไม่จำกัดปริมาณการเข้าใช้งาน เว็บไซต์และฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวน SSL Certificate มาตรฐาน** *จำนวนรวมของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใช้งานได้สำหรับบริการโฮสติ้งเฉพาะของคุณอาจแตกต่างไปจากพื้นที่ที่แสดง…

$49.99 / per month

Continue Reading →

โฮสติ้งธุรกิจ แผน “พัฒนา”

สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขั้นสูง เช่น Magento พื้นที่จัดเก็บ 120 GB* หน่วยความจำ 6 GB CPU 3 เครื่อง ไม่จำกัดปริมาณการเข้าใช้งาน เว็บไซต์และฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวน SSL Certificate มาตรฐาน** *จำนวนรวมของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใช้งานได้สำหรับบริการโฮสติ้งเฉพาะของคุณอาจแตกต่างไปจากพื้นที่ที่แสดง เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ไฟล์ระบบ…

$69.99 / per month

Continue Reading →

โฮสติ้งธุรกิจ แผน “ขั้นสูง”

สำหรับเว็บไซต์พื้นฐานหลายเว็บไซต์ พื้นที่จัดเก็บ 150 GB* หน่วยความจำ 8 GB CPU 4 เครื่อง ไม่จำกัดปริมาณการเข้าใช้งาน เว็บไซต์และฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวน SSL Certificate มาตรฐาน** *จำนวนรวมของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใช้งานได้สำหรับบริการโฮสติ้งเฉพาะของคุณอาจแตกต่างไปจากพื้นที่ที่แสดง เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ไฟล์ระบบ และไฟล์สนับสนุนอื่นๆ ด้วย…

$99.99 / per month

Continue Reading →

โฮสติ้งธุรกิจ แผน “เริ่มต้น”

สำหรับเว็บไซต์พื้นฐานหลายเว็บไซต์ พื้นที่จัดเก็บ 60 GB* หน่วยความจำ 2 GB CPU 1 เครื่อง ไม่จำกัดปริมาณการเข้าใช้งาน เว็บไซต์และฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวน SSL Certificate มาตรฐาน** *จำนวนรวมของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใช้งานได้สำหรับบริการโฮสติ้งเฉพาะของคุณอาจแตกต่างไปจากพื้นที่ที่แสดง เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ไฟล์ระบบ และไฟล์สนับสนุนอื่นๆ ด้วย…

$29.99 / per month

Continue Reading →