cPanel แผนสำหรับผู้เริ่มต้น

โฮสติ้ง cPanel ที่ง่ายต่อการใช้งาน วางใจได้และทำงานอย่างรวดเร็ว 1 เว็บไซต์ พื้นที่จัดเก็บ 30 GB แบนด์วิดท์ไม่จำกัด* *เราไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บและโควต้าแบนด์วิดท์ที่เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามข้อตกลงการโฮสติ้งของเรา หากแบนด์วิดท์ของเว็บไซต์ หรือการใช้งานพื้นที่จัดเก็บของคุณนั้นแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ หรือช่วงเวลาใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และคุณอาจจำเป็นต้องอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ หรือเราอาจต้องจำกัดทรัพยากรที่เว็บไซต์ของคุณใช้งาน น้อยครั้งมากที่เว็บไซต์จะละเมิดข้อตกลงการโฮสติ้งของเราและโดยมากแล้วจะพบในเว็บไซต์ที่ใช้โฮสติ้งในการแบ่งปันไฟล์หรือพื้นที่จัดเก็บเท่านั้น $2.99…

$2.99 / per month

Continue Reading →

cPanel ประหยัด

โฮสติ้ง cPanel ที่ง่ายต่อการใช้งาน วางใจได้และทำงานอย่างรวดเร็ว 1 เว็บไซต์ พื้นที่ 100 GB แบนด์วิธไม่จำกัด* 100 บัญชีอีเมล** 10 ฐานข้อมูล MySQL (1 GB ต่อฐานข้อมูล) *เราไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บและโควต้าแบนด์วิดท์ที่เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามข้อตกลงการโฮสติ้งของเรา หากแบนด์วิดท์ของเว็บไซต์…

$7.99 / per month

Continue Reading →

cPanel แบบดีลักซ์

โฮสติ้ง cPanel ที่ง่ายต่อการใช้งาน วางใจได้และทำงานอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ไม่จำกัดจำนวน พื้นที่ไม่จำกัด แบนด์วิธไม่จำกัด* บัญชีอีเมล** 25 ฐานข้อมูล MySQL (1 GB ต่อฐานข้อมูล) *เราไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บและโควต้าแบนด์วิดท์ที่เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามข้อตกลงการโฮสติ้งของเรา หากแบนด์วิดท์ของเว็บไซต์ หรือการใช้งานพื้นที่จัดเก็บของคุณนั้นแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ หรือช่วงเวลาใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล…

$10.99 / per month

Continue Reading →

cPanel เเบบระดับสุดยอด

โฮสติ้ง cPanel ที่ง่ายต่อการใช้งาน วางใจได้และทำงานอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ไม่จำกัดจำนวน พื้นที่ไม่จำกัด แบนด์วิธไม่จำกัด* 1,000 บัญชีอีเมล** ฐานข้อมูล MySQL ไม่จำกัดจำนวน (1 GB ต่อฐานข้อมูล) ความเร็วในการประมวลผลและหน่วยความจำเพิ่มขึ้น 2 เท่า (สำหรับ Linux/cPanel…

$16.99 / per month

Continue Reading →