ที่จัดเก็บออนไลน์แบบดีลักซ์

วิธีที่ดีกว่าในการสำรองข้อมูล จัดเก็บ และแบ่งปันไฟล์ของคุณ มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น พื้นที่จัดเก็บ 100 GB แบ่งปันได้ไม่จำกัด* การสำรองข้อมูล: ดำเนินการด้วยตนเอง & FTP *ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บในแต่ละแผน $29.99 / per yearAdd to cart

$29.99 / per year

Continue Reading →

ที่จัดเก็บออนไลน์แบบประหยัด

วิธีที่ดีกว่าในการสำรองข้อมูล จัดเก็บ และแบ่งปันไฟล์ของคุณ มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น พื้นที่จัดเก็บ 10 GB แบ่งปันได้ไม่จำกัด* การสำรองข้อมูล: ดำเนินการด้วยตนเอง & FTP *ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บในแต่ละแผน $19.99 / per yearAdd to cart

$19.99 / per year

Continue Reading →