การจดทะเบียนโดเมน

แต่ละชื่อโดเมนจะมาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการใช้เพื่อทำเว็บไซต์ออนไลน์

  • การฟอร์เวิร์ดและมาสก์โดเมน: นำทางชื่อโดเมนใดๆ ที่คุณเป็นเจ้าของไปยังเว็บไซต์ของคุณ ใครก็ตามที่พิมพ์ชื่อโดเมนดังกล่าวเข้าไปยังเบราว์เซอร์จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยตรง
  • การล็อคโดเมน: การล็อคโดเมนช่วยป้องกันการโอนย้ายกรรมสิทธิ์โดเมนทั้งโดยไม่ตั้งใจและตั้งใจ และห้ามใครก็ตามเปลี่ยนเส้นทางเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุ
  • ควบคุม DNS ทั้งหมด: บริหารเรคคอร์ดเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมน (DNS) ของคุณและตั้งค่าอีเมลของคุณ, FTP, โดเมนย่อยและที่อยู่เว็บไซต์ได้ทุกอย่างจากแผงควบคุมเดียว
  • เปลี่ยนการจดทะเบียน: กำหนดชื่อโดเมนของคุณให้บุคคลอื่นหรือเปลี่ยนชื่อบุคคลติดต่อของโดเมนของคุณได้ตลอดเวลาทางออนไลน์
  • การแจ้งเตือนสถานะ: ติดตามสถานะโดเมนของคุณและได้รับแจ้งทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • การป้องกันการต่ออายุอัติโนมัติ: ไม่จำเป็นต้องคอยดูวันหมดอายุเพื่อให้ต่ออายุได้ทันเวลา! การต่ออายุอัตโนมัติจะช่วยให้โดเมน โฮสติ้ง ตัวสร้างเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อยู่ภายใต้ชื่อของคุณและภายใต้ความควบคุมของคุณ

การปฏิเสธความรับผิดของโดเมน

  • ส่วนลดพิเศษนี้ใช้ได้กับการจดทะเบียนในปีแรกเท่านั้น คุณต้องซื้อทั้งหมวดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษนี้
  • ราคาสุดท้ายอาจต่างกันเนื่องจากราคาขาย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันเพิ่มเติม
  • ผลิตภัณฑ์จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะถูกยกเลิก คุณอาจต้องปิดฟีเจอร์การต่ออายุโดยอัตโนมัติ โดยเข้าไปที่บัญชีของคุณ
  • การเปลี่ยนการจดทะเบียนอาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับบางโดเมน