โฮสติ้งธุรกิจ แผน “ขั้นสูง”

สำหรับเว็บไซต์พื้นฐานหลายเว็บไซต์

  • พื้นที่จัดเก็บ 150 GB*
  • หน่วยความจำ 8 GB
  • CPU 4 เครื่อง
  • ไม่จำกัดปริมาณการเข้าใช้งาน
  • เว็บไซต์และฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวน
  • SSL Certificate มาตรฐาน**

*จำนวนรวมของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใช้งานได้สำหรับบริการโฮสติ้งเฉพาะของคุณอาจแตกต่างไปจากพื้นที่ที่แสดง เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ไฟล์ระบบ และไฟล์สนับสนุนอื่นๆ ด้วย
**คุณจะได้รับเครื่องหมาย SSL ฟรีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์โฮสติ้งธุรกิจของคุณ หากคุณยกเลิกผลิตภัณฑ์โฮสติ้งธุรกิจ เครื่องหมาย SSL ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้จะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน

$99.99 / per month