Plesk เเบบระดับสุดยอด

จัดการกับเว็บไซต์ที่ซับซ้อนและมีผู้เข้าชมมากที่สุด

  • เว็บไซต์ไม่จำกัดจำนวน
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • แบนด์วิดท์ไม่จำกัด*
  • ฐานข้อมูล MySQL ไม่จำกัด (ฐานข้อมูลละ 1GB)
  • ฐานข้อมูล MSSQL ไม่จำกัด (ฐานข้อมูลละ 200MB)
  • ผู้ใช้ FTP ไม่จำกัด
  • DNS พรีเมียม
  • เครื่องหมายรับรอง SSL เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ข้อมูลลูกค้าและเพิ่มอันดับการค้นหา รวมอยู่ในแผนรายปีเท่านั้น**

*เราไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บและโควต้าแบนด์วิดท์ที่เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามข้อตกลงการโฮสติ้งของเรา หากแบนด์วิดท์ของเว็บไซต์ หรือการใช้งานพื้นที่จัดเก็บของคุณนั้นแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ หรือช่วงเวลาใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และคุณอาจจำเป็นต้องอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ หรือเราอาจต้องจำกัดทรัพยากรที่เว็บไซต์ของคุณใช้งาน น้อยครั้งมากที่เว็บไซต์จะละเมิดข้อตกลงการโฮสติ้งของเราและโดยมากแล้วจะพบในเว็บไซต์ที่ใช้โฮสติ้งในการแบ่งปันไฟล์หรือพื้นที่จัดเก็บเท่านั้น

**หลังจากฟรีในปีแรก จะมีการต่ออายุเครื่องหมายรับรองโดยอัตโนมัติในอัตราราคาขณะนั้นจนกว่าจะถูกยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการต่ออายุเครื่องหมายรับรองโดยอัตโนมัติของคุณได้ตลอดเวลา

$16.99 / per month