SSL มาตรฐาน (อักขระแทน)

ปกป้องโดเมนย่อยไม่จำกัด

  • การตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน
  • การเข้ารหัส SHA-2 และ 2048 บิต
  • เพิ่มอันดับ SEO
  • ออกเอกสารได้รวดเร็วภายใน 5 นาที
  • แสดง HTTPS และไอคอนกุญแจ
  • สัญลักษณ์รับรองความปลอดภัย
  • รองรับเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่จำกัด
  • การออกเอกสารซ้ำฟรีโดยไม่จำกัด
  • รับประกันในวงเงิน $100,000 USD
$349.99 / per year